Thomas Passarello

Year Distance Club
19833,380
19843,910
Total7,290