Thomas Passarello

Year Distance
19833,380
19843,910
Total7,290